Literarni natečaj Iz stiske skozi bolečino

Samopoškodovanje je boleča resnica vsakdana mnogih posameznikov. V želji, da spodbudimo razmišljanje in pogovor o vzrokih samopoškodovanja, člani projekta V odsevu, ki deluje v okviru Društva študentov medicine Slovenije, ob letošnjem svetovnem dnevu osveščanja o samopoškodovanju (1. marec) razpisujemo

LITERARNI NATEČAJ
z naslovom

»Iz stiske skozi bolečino«.

K sodelovanju vabimo dijake vseh gimnazij, srednjih strokovnih, tehničnih in poklicnih šol z namenom, da se ob letošnjem svetovnem dnevu osveščanja o samopoškodovanju poglobite v razmišljanje o čustvih, ki posameznika preplavljajo pred in po samopoškodovanju. Pri ustvarjanju lahko črpate navdih iz spodnjega odstavka lanskoletne zmagovalke ali iz sledeče slike.

Avtorica slike: Hannah Koselj Marušič

Panika se je oklepala njenega sapnika in njeno dihanje je postajalo hitro ter plitko. Vidno se je tresla, čeprav se tega ni zavedala. Njena duša je ječala in se zvijala pod močjo bolečine, ki jo je prevzela. Njen um je bil meglena zmes napadalnih in obupanih misli, njena okolica pa je bila le še odsev resničnosti. Čutila je, kako je njeno srce tolklo ob rebra, kot bi se hotelo osvoboditi ječe njenega telesa. In res se je počutila ujeto. Vse, kar je hotela, je bilo le, da se neha. (Julija Logar: Korenine moje bolečine, zmagovalka literarnega natečaja Korenine moje bolečine v letu 2017)

KAKO LAHKO SODELUJETE?

Sodelujete lahko z različnimi oblikami kratkih literarnih del – s poezijo (haiku, balada …), prozo (kratka zgodba, črtica …), ali s krajšim dramskim delom, pri čemer naj bo obseg dela omejen na dve strani A4 formata z minimalno velikostjo pisave 11. Če boste svoj izdelek oddali v rokopisu, bodite pozorni, da bo čitljiv. Vsak avtor lahko na razpis prijavi največ dva prispevka.

DO KDAJ IN KAM POŠLJETE?

Vaše izdelke pričakujemo do vključno četrtka, 1. marca 2018, na naslovu Društvo študentov medicine Slovenije (V odsevu), Korytkova 2, 1000 Ljubljana, s pripisom »za literarni natečaj V odsevu« ali preko elektronske pošte na naslovu vodsevu@dsms.net z zadevo »Za literarni natečaj«.

KAJ JE ŠE POTREBNO?
Vsak izdelek naj bo opremljen z imenom in priimkom avtorja, njegovim naslovom in nazivom šole, ki jo obiskuje. V primeru, da ste mlajši od 16 let, priložite tudi podpisano izjavo staršev ali skrbnikov, s katero vam dovoljujejo sodelovati na natečaju. Izjavo lahko najdete na dnu objave.

LAHKO STE ANONIMNI

Če želi avtor ostati anonimen, naj nas o tem obvesti, svoje podatke pa kljub temu posreduje, da mu bomo lahko poslali morebitno nagrado. Oddani prispevki so avtorjeva last, z oddajo pa avtor dovoljuje objavo izdelkov in uporabo v namene promocije natečaja ter aktivnosti projekta V odsevu v tiskanih in spletnih medijih.

NAGRADE

Med prispelimi izdelki bo komisija do 15. marca 2018 izbrala najboljše prispevke, in sicer tri dela v kategoriji proze in dramatike ter tri dela v kategoriji poezije. Poleg tega bodo izbrani avtorji tudi nagrajeni, nagrade pa bodo prejeli po pošti.

Kategorija proze in dramatike:

  1. nagrada: Unlock Ljubljana za 2-5 oseb – outdoor escape in vstopnica za Muzej iluzij
  2. nagrada: vstopnica za Labyrinth Ljubljana za eno osebo, paket čajev čajnice Zisha in vstopnica za Muzej iluzij
  3. nagrada: ogled predstave v SNG Drama Ljubljana, paket čajev čajnice Zisha in vstopnica za Muzej iluzij
  4. in 5. nagrada: bon za jezikovni tečaj v Linguli

Kategorija poezije:

  1. nagrada: poldnevna izposoja supa na Bohinjskem jezeru (Pac Sports, Hostel pod Voglom in hiša Suha), 2x vstopnica za Labyrinth Ljubljana za eno osebo in vstopnica za Muzej iluzij
  2. nagrada: vstopnica za Labyrinth Ljubljana za eno osebo, paket čajev čajnice Zisha in vstopnica za Muzej iluzij
  3. nagrada: ogled predstave v SNG Drama Ljubljana, Polonapolona skodelica in vstopnica za Muzej iluzij
  4.  in 5. nagrada: bon za jezikovni tečaj Lingula

LITERARNI NATEČAJ SO OMOGOČILI:

DODATNE INFORMACIJE

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi na našem elektronskem naslovu vodsevu@dsms.net oziroma na telefonski številki 040 207 036 (Katja Trampuš).

Hvala, ker boste delili svojo kreativnost.

člani projekta V odsevu

Priloga: Izjava staršev