#videowednesday

Slovenija spada med zaradi samomora bolj ogrožene države, saj vsako leto naredi samomor več kot 300 Slovencev in Slovenk – v letu 2016 je število samomorov v Sloveniji znašalo 371, leto poprej kar 425. (http://www.nijz.si/sl/10-september-2017-svetovni-dan-preprecevanja-samomora-vzemi-si-trenutek-resi-zivljenje) Kako lahko pomagamo posameznikom, ki se spopadajo z mislimi na samomor? Nekaj odgovor na to vprašanje ponuja spodnji video.

#videowednesday