DELAVNICE

Projekt V odsevu je bil zasnovan z namenom informiranja o duševnih motnjah, destigmatizacije teh in dvigovanja splošne osveščenosti. To smo najprej želeli doseči z izvajanjem delavnic na temo duševnega zdravja za dijake različnih poklicnih srednjih šol in gimnazij.

Kako takšna delavnica poteka?

Vsako delavnico vodita dva člana projekta V odsevu, torej študenta medicine, od katerih ima vsaj eden opravljen izpit iz psihiatrije (Duševno zdravje) ali pa študent medicine in študent psihologije. Delavnica poteka ob računalniški predstavitvi »Prezi«, zato za njeno izvajanje potrebujemo računalnik in projektor ter dostop do interneta.

Delavnica je vodena kot pogovor in omogoča dijakom neposredno vključitev v razpravo. Priporočeno je, da se izvaja v razredu, v katerem se lahko stole postavi v krog, tako namreč zagotovimo, da so vsi, dijaki in vodji delavnice, na enakovrednem nivoju. Prav tako je zaželjeno, da med delavnico učitelji niso prisotni.

Delavnice so interaktivne, dijakom se trudimo v sproščenem ozračju postaviti vprašanja, ki vodijo v miren pogovor o vseh »težavnih« temah, in jim omogočiti, da jasno izrazijo svoje mnenje, izvedo kaj novega in sami pridejo do svojih zaključkov, pri čemer je vodja samo vir informacij.

Dijakom ob koncu posredujemo tudi naslove spletnih strani, na katerih lahko o duševnem zdravju pridobijo bolj podrobne informacije ter telefonske številke, na katere lahko pokličejo v primeru krize.

O čem se na delavnici pogovarjamo?

Uvodoma skušamo na delavnici poiskati odgovore na različna vprašanja, na primer kako izgleda oseba z duševno motnjo, ali so duševne motnje bolezni, kaj je stigma, kaj povzroči razvoj duševne motnje itd. Potrudimo se tudi, da dijaki razlikujejo med počutjem oziroma stanjem, ki lahko doleti vsakogar, in že razvito motnjo (naprimer razlika med žalostjo in depresijo).

Nato obravnavamo naslednje duševne motnje:

  • motnje razpoloženja (depresija, bipolarna motnja, samomorilnost, samopoškodovanje),
  • motnje hranjenja (anoreksija, bulimija, kompulzivno prenajedanje, ortoreksija, bigoreksija),
  • psihoze (shizofrenija),
  • anksioznost in
  • odvisnosti.

Obširnost posamezne teme se vedno prilagodi temu, koliko zanimanja zanjo pokažejo dijaki.

Sicer izvajamo dve obliki delavnice, od katerih ena poteka 45, druga pa 90 minut. Po vsebini se delavnici med seboj ne razlikujeta, ločita se le po tem, kako poglobljeno lahko o vsaki temi razpravljamo.

Za lažjo predstavo si lahko omenjeno predstavitev »Prezi« tudi sami ogledate na spletu (90 minutna in 45 minutna delavnica).

Termine prilagajamo glede na potrebe in možnosti šole ter naše študijske obveznosti, na tej strani pa si lahko ogledate tudi naš koledar in na njem preverite, ali smo v želenem terminu še prosti. Delavnice sicer izvajamo od druge polovice septembra do konca decembra ter od februarja do druge polovice maja.

Za vsa ostala vprašanja smo dosegljivi na elektronskem naslovu vodsevu@slomsic.org.

Člani projekta V odsevu verjamemo, da je naš namen dober, vendar pa za njegovo uresničitev potrebujemo čimvečje število vključenih dijakov, zato vabimo tudi vašo srednjo šolo, da se nam pridruži!