2015/2016

Izobraževanje izvaja Katedra za Psihiatrijo  in se izvaja skupaj z izbirnim predmetom Psihiatrija.

Prostor: Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, Ljubljana;  stavba EGP, klet

(Ponovitveno delavnico izvaja projekt V odsevu, v seminarski sobi na Medicinski fakulteti, Korytkova 2, Ljubljana. Datum in ura še nista znana.)

22.2.2016 ob 17.00 SHIZOFRENIJA prof. dr. Rok Tavčar, dr. med.
22.2.2016 ob 17.45 MOTNJE RAZPOLOŽENJA prof. dr. Mojca Z. Dernovšek, dr. med.
23.2.2016 ob 17.00 ANKSIOZNOST doc. dr. Borut Škodlar, dr. med.
23.2.2016 ob 17.45 SAMOMORILNOST prof. dr. Peter Pregelj, dr. med.
24.2.2016 ob 17.00 KOMUNIKACIJA Z MLADOSTNIKOM doc. dr. Maja Drobnič Radobuljac, dr. med.
24.2.2016 ob 17.45 REHABILITIACIJA Ivna Bulič Vidnjevič, spec. klin. psih.
25.2.2016 ob 17.00 ŠOLSKI PSIHOLOG prof. Maja Klančič, univ. dipl. psih.
25.2.2016 ob 17.45 DESTIGMATIZACIJA prof. dr. Vesna Švab, dr. med.
Ponovitvena delavnica  Člani projekta V odsevu