Evalvacija projekta

Sprememba v odnosu srednješolcev do ljudi z duševno motnjo po delavnici projekta V odsevu.

Avtorji: Kocijančič S., Plot A., Švab V. (kontakt: kocijancic.sasa@gmail.com)

POVZETEK

Uvod. Projekt V odsevu je prostovoljen projekt  neprofitnega nevladnega društva Društva študentov medicine Slovenije. Delavnice na temo duševnih motenj in destigmatizacije izvajajo študenti medicine na srednjih šolah in gimnazijah.

Namen in cilj. Oceniti učinkovitost delavnice projekta V odsevu. Pričakovana je bila sprememba odnosa srednješolcev v manj stigmatizirajočo smer.

Metode. Delavnice so potekale na šestih srednjih šolah (šol. l. 2015/2016). 90-minutno delavnico, ki temelji na metodah vrstniškega izobraževanja, sta vodila dva izvajalca v razredu s približno 30 dijaki. Obravnavane teme delavnice so bile stigma in nekatere duševne motnje.  V prospektivni študiji je sodelovalo 539 srednješolcev, starih 14-19 let. Za oceno spremembe odnosa je bil pred in po delavnici uporabljen vprašalnik, s katerim merimo posameznikov odnos do ljudi z duševno motnjo (Wolff G.). Za statistično analizo je bil uporabljen standardni parni t-test (p<0,05).

Rezultati. Od 539 sodelujočih dijakov je vprašalnik v celoti izpolnilo 486 (90% udeležba) pred in 426 (78,9% udeležba) po delavnici. Pomembna sprememba v smer manj stigmatizirajočega odnosa se je pokazala pri šestih od deset vprašanj. Primerjava med spoloma je pokazala 10% večjo spremembo pri dekletih, medtem ko med starostnima skupinama (14-16 let in 17-19 let) ni bilo razlike.

1 3 2

Zaključek. Po izvedeni delavnici projekta V odsevu se je odnos srednješolcev do ljudi z duševno motnjo pomembno izboljšal. Med spoloma in starostnima skupinama ni bilo signifikantne razlike v odnosu.


Hvala vsem članom projekta V odsevu, ki ste izvajali delavnice projekta ter s tem in zbiranjem anket pripomogli k rezultatom.

Hvala za vašo motiviranost, delavnost in pripravljenost pomagati v preoblikovanju odnosa do ljudi z duševno motnjo.