2016/2017

Izobraževanje izvaja Katedra za Psihiatrijo  in se izvaja skupaj z izbirnim predmetom Psihiatrija.

Prostor: Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, Ljubljana;  stavba EGP, klet

4.1.2017

ob 16.00

KOMUNIKACIJA Z OTROKOM IN MLADOSTNIKOM doc. dr. Maja Drobnič Radobuljac
5.1.2017

ob 16.00

MOTNJE HRANJENJA – ZDRAVLJENJE IN DILEME asist. dr. Karin Sernec
9.1.2017

ob 16.00

MOTNJE RAZPOLOŽENJA – SPREGLEDANI SPEKTER prof. dr. Mojca Z. Dernovšek, dr. med.
10.1.2017

ob 16.00

NEVROBIOLOŠKE OSNOVE SAMOMORILNOSTI prof. dr. Peter Pregelj, dr. med.
11.1.2017

ob 16.00

ANTIPSIHIATRIJA, STIGMA IN DESTIGMATIZACIJA DUŠEVNIH MOTENJ prof. dr. Vesna Švab, dr. med.
12.1.2017

ob 16.00

STRES – OD OBIČAJNEGA STRESA DO POST-TRAVMATSKE STRESNE MOTNJE prof. dr. Maja Rus Makovec, dr. med.